اعلام تعرفه مشارکت و حضور غرفه داران داخلی و خارجی در اولین نمایشگاه بین المللی رباتیک ایران

بنا به اعلام ستاد برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی رباتیک ایران، تعرفه حضور و مشارکت در این رویداد اعلام گردید.

 

تعرفه ­های بخش ریالی

 • فضای سرپوشیده با تجهیزات استاندارد (هر مترمربع/ حداقل ۲۰ مترمربع): ششصد هزار تومان
 • فضای سرپوشیده بدون تجهیزات ( هرمترمربع / حداقل ۴۰ مترمربع): ۴۰۰ هزار تومان

 

بخش ریالی

تعرفه غرفه­ هایدو، سه و چهار طرف باز:

 • در صورت درخواست غرفهدوطرف باز (صرفا برای متراژ بیش از ۳۶ مترمربع) و در صورت امکان تامین، فضای درخواستی با لحاظ ۵درصد افزایش نسبت به قیمت پایه، تخصیص داده می ­شود.
 • درصورت درخواست غرفهسه طرف باز (صرفا برای متراژ بیش از ۶۰ مترمربع) و در صورت امکان تامین، فضای درخواستی با لحاظ ۱۰درصد افزایش نسبت به قیمت مبنا، تخصیص داده می ­شود.
 • درصورت درخواست غرفهچهار طرف باز (صرفا برای متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع) و در صورت امکان فضای درخواستی با لحاظ ۱۵درصد افزایش نسبت به قیمت مبنا، تخصیص داده می ­شود.

 

 

تعرفه ­های بخش ارزی

 • فضای سرپوشیده بدون تجهیزات ( هرمترمربع / حداقل ۳۶ مترمربع): ۳۵۰ یورو
 • فضای سرپوشیده با تجهیزات (هر مترمربع/ حداقل ۲۰ مترمربع): ۳۹۰ تا ۴۵۰ یورو

 

بخش ارزی

تعرفه غرفه­ هایدو، سه و چهار طرف باز:

 • دو طرف باز: قیمت پایه به علاوه ۱۰ درصد
 • سه طرف باز: قیمت پایه به علاوه ۱۵ درصد
 • چهار طرف باز: قیمت پایه به علاوه ۲۰ درصد

 

 • کاتالوگ نمونه طرح غرفه ­های با تجهیزات شامل نرمال، مستر و کلیپ، از بخش دانلود وب سایت نمایشگاه قابل مشاهده است.
 • جزئیات مربوط به غرفه­ های ریالی– ارزی در اطلاعیه­ های ستاد برگزاری اطلاع رسانی می­ شود.
 • به هزینه­ های ریالی و ارزی، مبلغ۹% ارزش افزوده اضافه خواهد شد.