ثبت نام علاقه مندان به مشارکت در نمایشگاه آیرکس ۲۰۱۹ از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

ثبت نام غرفه داران و علاقه مندان به مشارکت در نمایشگاه آیرکس ۲۰۱۹ از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ امکان پذیر خواهد بود و تمامی فرم های ثبت نام ، اطلاع رسانی و راهنمای مشارکت کنندگان در نمایشگاه در همین وبسایت در دسترس قرار خواهد گرفت.