نمایشگاه بین المللی رباتیک ایران

حامیان

خانه حامیان ما
home-version-ten-specialists-03

بدون شک حامیان هر رویداد نشان دهنده میزان اهمیت آن رویداد میباشند. حامیان معنوی، مالی، رسانه ای و خبری و سایر حامیان رویداد ها میتوانند نقش مهمی در موفقیت رویداد داشته باشند.

 

در آیرکس ۲۰۱۹ ما با حمایت حامیان متواضغ و قدرتمند خود به بخش اعظمی از هدف خود رسیده ایم.

حامیان معنوی

حامیان رسانه ای